Φωτογραφίες της Θεσσαλονίκης

Καθαρίζοντας τα δίχτυα στην ψαρότραταΚαθαρίζοντας τα δίχτυα στην ψαρότρατα.
Μαρίνα Καλαμαριάς.
(Δεκέμβριος 2013)▐░▌

icon