Φωτογραφίες της Θεσσαλονίκης

Ψαράς σε εργασίες επισκευήςΨαράς σε εργασίες επισκευής στην μαρίνα της Καλαμαριάς
(Δεκέμβριος 2013)▐░▌

icon