Φωτογραφίες της Θεσσαλονίκης

Βαδίζοντας στην προκυμαίαΒαδίζοντας στην προκυμαία.
Μηχανιώνα.
(Οκτώβριος 2017) ▐░▌

icon