Φωτογραφίες της Θεσσαλονίκης

Φωτογραφίζοντας την πόλη από τα κάστραΦωτογραφίζοντας την πόλη από τα κάστρα.
(Μάιος 2016)▐░▌

icon