Φωτογραφίες της Θεσσαλονίκης

Είμαστε απέναντι

Είμαστε απέναντι.

Περιοχή Βαλαωρίτου.
(Σεπτέμβριος 2014)▐░▌

icon