Φωτογραφίες της Θεσσαλονίκης

Αναγνώστρια σε αναμονή του λεωφορείου

Αναγνώστρια σε αναμονή του λεωφορείου.
Καλαμαριά.
(Ιούλιος 2014)▐░▌

icon