Φωτογραφίες της Θεσσαλονίκης

Περιμένοντας το «μαλλί της γριάς»Περιμένοντας το «μαλλί της γριάς».
(Οκτώβριος 2015)▐░▌

icon