Φωτογραφίες της Θεσσαλονίκης

Χέρι - χέρι στα στενά της πόληςΧέρι - χέρι στα στενά της πόλης.
(Σεπτέμβριος 2015)▐░▌

icon