Φωτογραφίες της Θεσσαλονίκης

Δεν είναι το βάρος. Είναι τα χρόνια.

Δεν είναι το βάρος. Είναι τα χρόνια.
Καλαμαριά.
(Νοέμβριος 2014)▐░▌

icon