Φωτογραφίες της Θεσσαλονίκης

Συζητητές και κούκλες Ι

Συζητητές και κούκλες.
Καλαμαριά - Μεταμορφώσεως.
(Νοέμβριος 2014)▐░▌

icon