Φωτογραφίες της Θεσσαλονίκης

Επίσημοι και ανεπίσημοι θεατές παρέλασης

Επίσημοι και ανεπίσημοι θεατές παρέλασης.
Καλαμαριά - παρέλαση 28ης Οκτωβρίου.
(Οκτώβριος 2014)▐░▌

icon