Φωτογραφίες της Θεσσαλονίκης

Προσπαθώντας να καταλάβουνΠροσπαθώντας να καταλάβουν.
Οδός Πολυτεχνείου.
(Ιούλιος 2018) ▐░▌

icon