Φωτογραφίες της Θεσσαλονίκης

Περιμένοντας το τελευταίο λεωφορείο

Περιμένοντας το τελευταίο λεωφορείο.
Καλαμαριά.
(Ιούνιος 2014)▐░▌

icon