Φωτογραφίες της Θεσσαλονίκης

Βράδυ στην αίθουσα αναμονής του Σιδηροδρομικού Σταθμού

Βράδυ στην αίθουσα αναμονής του Σιδηροδρομικού Σταθμού.
(Νοέμβριος 2013)▐░▌

icon