Φωτογραφίες της Θεσσαλονίκης

Μπροστά στον Άγιο Παύλο

Μπροστά στον Άγιο Παύλο.
(Σεπτέμβριος 2014)▐░▌

icon