Φωτογραφίες της Θεσσαλονίκης

Αναμονή στο μπαράκι

Αναμονή στο μπαράκι.
(Αύγουστος 2014)▐░▌

icon