Φωτογραφίες της Θεσσαλονίκης

Μετά τη βάρδια στην μηχανότραταΜετά τη βάρδια στην μηχανότρατα.
(Σεπτέμβριος 2018) ▐░▌

icon