Φωτογραφίες της Θεσσαλονίκης

Παίζοντας ένα παιχνίδι στο διάλειμμα Παίζοντας ένα παιχνίδι στο διάλειμμα.
Οδός Λώρη Μαργαρίτη.
(Απρίλιος 2018) ▐░▌

icon