Φωτογραφίες της Θεσσαλονίκης

Μόνη μέσα στο πλήθοςΜόνη μέσα στο πλήθος.
Αριστοτέλους.
(Μάρτιος 2018)▐░▌

icon