Φωτογραφίες της Θεσσαλονίκης

Περιμένοντας τον τελευταίο πελάτηΠεριμένοντας τον τελευταίο πελάτη.
Καπάνι.
(Απρίλιος 2017)▐░▌

icon