Φωτογραφίες της Θεσσαλονίκης

Ηλικιωμένη άστεγη σε λαϊκή της Καλαμαριάς

Ηλικιωμένη άστεγη σε λαϊκή της Καλαμαριάς.
(Φεβρουάριος 2016)▐░▌

icon