Φωτογραφίες της Θεσσαλονίκης

Περιμένοντας πελάτη στην αγορά Καπάνι

Περιμένοντας πελάτη στην αγορά Καπάνι
(Αύγουστος 2014)▐░▌

icon