Φωτογραφίες της Θεσσαλονίκης

Μετανάστης μικροπωλητής - Βλάλη με Αριστοτέλους.

Μετανάστης μικροπωλητής.
Βλάλη με Αριστοτέλους.
(Μάιος 2014)▐░▌

icon