Φωτογραφίες της Θεσσαλονίκης

Ηλικιωμένος Άι Βασίλης σκουπίζει για χαρτζηλίκι

Ηλικιωμένος Άι Βασίλης σκουπίζει για χαρτζηλίκι
Βλάλη με Αριστοτέλους.
(Δεκέμβριος 2013)▐░▌

icon