Φωτογραφίες της Θεσσαλονίκης

Παραγωγός σε λαϊκή της Καλαμαριάς

Παραγωγός σε λαϊκή της Καλαμαριάς.
(Σεπτέμβριος 2013)▐░▌

icon