Φωτογραφίες της Θεσσαλονίκης

Ηλικιωμένη κυρία στη λαϊκή της Καμάρας

Ηλικιωμένη κυρία στη λαϊκή της Καμάρας.
(Νοέμβριος 2014)▐░▌

icon