Φωτογραφίες της Θεσσαλονίκης

Πωλήτρια σε πάγκο της λαϊκής της Καμάρας

Πωλήτρια σε πάγκο της λαϊκής της Καμάρας.
(Νοέμβριος 2014)▐░▌

icon