Φωτογραφίες της Θεσσαλονίκης

Λουκουμάδες στη λαϊκή της Καμάρας

Λουκουμάδες στη λαϊκή της Καμάρας.
(Νοέμβριος 2014)▐░▌

icon