Φωτογραφίες της Θεσσαλονίκης

Παπούτσια και αναμονήΠαπούτσια και αναμονή.
Καπάνι.
(Οκτώβριος 2014)▐░▌

icon