Φωτογραφίες της Θεσσαλονίκης

Υφάσματα και ο πωλητής τους

Υφάσματα και ο πωλητής τους.
Περιοχή Φράγκων.
(Σεπτέμβριος 2014)▐░▌

icon