Φωτογραφίες της Θεσσαλονίκης

Μπροστά στο μαγαζί τους

Μπροστά στο μαγαζί τους.
Βασ. Ηρακλείου.
(Μάιος 2014)▐░▌

icon