Φωτογραφίες της Θεσσαλονίκης

Θεσσαλονίκη, Καλοκαίρι του 1941

KarlHoeffkes -  Griechenland 1941Απόσπασμα από φιλμ 8mm της Βέρμαχτ, μετά την εκστρατεία των Βαλκανίων το καλοκαίρι του 1941 στην Ελλάδα.

 

Εδώ υπάρχουν μόνο τα πλάνα που αφορούν τη Θεσσαλονίκη.
Μεγαλύτερο απόσπασμα από την 25λεπτη ταινία, υπάρχει εδώ.

Διάρκεια 19"

 

πηγή: Agentur Karl Hoeffkes