Φωτογραφίες της Θεσσαλονίκης

Θεσσαλονίκη 1916 - Αερολήψεις

Youtube Video  Ταινία σε χαμηλή ποιότητα από τη σειρά War As It Really Is (111.H.1545 Rell 1)
Πηγή: Internet Archive
Διάρκεια 10':32"