Φωτογραφίες της Θεσσαλονίκης

Παγκόσμια ημέρα της γυναίκας - γυναίκες της Θεσσαλονίκης

8/3/2016
Γυναίκες της Θεσσαλονίκης

8 Μαρτίου. Παγκόσμια ημέρα της γυναίκας.
Γυναίκες της Θεσσαλονίκης.