Φωτογραφίες της Θεσσαλονίκης

Νυχτερινοί περιπατητές στη Νέα Παραλία

Youtube Video 

18/7/2014 - Διάρκεια 3':24"
Μουσική: Moondog & the London Saxophonic - New Amsterdam (απόσπασμα)