Φωτογραφίες της Θεσσαλονίκης

Το μπλε φεγγάρι πάνω στην πόλη

31/1/2018
Το μπλε φεγγάρι πάνω από την Αριστοτέλους

 Το μπλε φεγγάρι πάνω στην πόλη.

Το μπλε φεγγάρι πάνω από την Μοδιάνο