Φωτογραφίες της Θεσσαλονίκης

Στο 3ο Δημοτικό το 1981

10/9/2017
Φωτογραφίες από τάξη του 3ου Δημοτικού Σχολείου Θεσσαλονίκης το 1981.

Στο 3ο Δημοτικό το 1981 Στο 3ο Δημοτικό το 1981 Στο 3ο Δημοτικό το 1981 Στο 3ο Δημοτικό το 1981 Στο 3ο Δημοτικό το 1981
Στο 3ο Δημοτικό το 1981 Στο 3ο Δημοτικό το 1981 Στο 3ο Δημοτικό το 1981 Στο 3ο Δημοτικό το 1981 Στο 3ο Δημοτικό το 1981