Φωτογραφίες της Θεσσαλονίκης

Αμαξοστάσιο Ντεπώ

7/1/2017

Η είσοδος στην Λεωφ. Βασιλίσσης Όλγας 231

Το αμαξοστάσιο του Ντεπώ, που έδωσε το όνομά του σ' όλη την περιοχή, έργο του Αρριγκόνι, κατασκευάστηκε το 1895 για να φιλοξενήσει την αποθήκη των τραμ, τους στάβλους και τα γραφεία της Οθωμανικής Εταιρείας Τροχιοδρόμων και Ηλεκτροφωτισμού Θεσσαλονίκης. ▐░▌

Η περιοχή στο Google Maps (©  Google)Εξαγοράστηκε από το Ελληνικό Δημόσιο το 1940, επί Μεταξά και μετά τον Ιούλιο του 1957 που σταμάτησε η λειτουργία των τραμ, η περιοχή των 10.000 τ.μ. παραχωρήθηκε στην Ελληνική Αστυνομία για να φιλοξενήσει τις μηχανοκίνητες μονάδες της.
Η περιοχή και τα κτίρια έχουν χαρακτηρισθεί ιστορικά διατηρητέα μνημεία και χρησιμοποιείται πια μόνο ένα υπαίθριο τμήμα ως αποθήκη από τον Δήμο, ο οποίος κυριολεκτικά το έχει αφήσει να ρημάξει.

Το κτίριο της εισόδου Το κτίριο της εισόδου - λεπτομέρεια Το κτίριο της εισόδου - μια πόρτα Το κτίριο της εισόδου - εσωτερικό δωματίου
Το μεσαίο κτίριο επί της Βασ. Όλγας Το μεσαίο κτίριο επί της Βασ. Όλγας - Λεπτομέρεια: παράθυρο
Τα κτίρια επί της Δημητρακόπουλου και στο σύνορο με το 14ο Γυμνάσιο/Λύκειο Κτίριο επί της Δημητρακόπουλου - εσωτερικό #1
Κτίριο επί της Δημητρακόπουλου - εσωτερικό #2 Κτίριο επί της Δημητρακόπουλου - εσωτερικό #3
Κτίρια με επιγραφές ΔΙΚΥΚΛΑ-ΤΡΙΚΥΚΛΑ και ΒΑΦΑΙ ΑΥΤ\ΤΩΝ (της Αστυνομίας) Κτίριο με επιγραφή Τ.Τ.Μ ΤΟΜΕΑΣ ΤΗΛΕΦΩΝΩΝ
Νυχτερινό από την Βασ. Όλγας Η είσοδος του αμαξοστάσιου Ντεπώ

Εδώ φωτογραφίες από τη περίοδο λειτουργίας του

icon