Φωτογραφίες της Θεσσαλονίκης

Στα ασπρόμαυρα σκοτεινά δρομάκια του Βαρδάρη

9/10/2016

Οδός Σαπφούς

Νυχτερινές βόλτες στα άδεια ασπρόμαυρα σκοτεινά δρομάκια του Βαρδάρη.
Οκτώβριος 2016

Οδός Οδυσσέως

Οδός Οδυσσέως - πάρκινγκ

Οδός Μοναστηρίου - πάρκινγκ