Φωτογραφίες της Θεσσαλονίκης

Δεκαετία 1970

icon icon