Φωτογραφίες της Θεσσαλονίκης

Δεκαετία 1960

icon icon icon