Φωτογραφίες της Θεσσαλονίκης

Δεκαετία 1950

icon icon icon icon