Φωτογραφίες της Θεσσαλονίκης

Δεκαετία 1930

icon icon