Φωτογραφίες της Θεσσαλονίκης

Δεκαετία 1920

icon icon