Φωτογραφίες της Θεσσαλονίκης

Στις σελίδες αυτές, φιλοξενούνται φωτογραφίες της πόλης της Θεσσαλονίκης.
Θα βρείτε λήψεις από το τέλος του 19ου αιώνα μέχρι σήμερα αλλά και άλλο υλικό που αφορά την πόλη.